<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: item in <b>/home/dgocal/ftp/gocal.eu/cache/templates_c/5aa2de4c5745f1bd5faa3233633ec956bde3f15d_0.file.view.smarty.php</b> on line <b>31</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Trying to get property of non-object in <b>/home/dgocal/ftp/gocal.eu/cache/templates_c/5aa2de4c5745f1bd5faa3233633ec956bde3f15d_0.file.view.smarty.php</b> on line <b>31</b><br />

Eksmisja

Eksmisja dość często utożsamiana jest z dość negatywnym zjawiskiem, budzącym strach i obawę przed znalezieniem nowego miejsca. Istnieje przekonanie, że dotyczy ona wysiedlania z nieruchomości. Wydawać się może, że zmuszenie do opuszczenia nieruchomości jest bezprawnym działaniem. Jednakże takie działanie ma swoje podstawy prawne i dotyczy nie tylko nieruchomości, ale i również wszystkich innych rzeczy nad którymi władztwo prawne przypisane jest właścicielowi, nie zaś temu który wykonuje tylko władzę faktyczną, co wynika z art. 222 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. poz. 1740 
Podstawą do skutecznego zrealizowania przysługującego prawa jest prawomocny wyrok Sądu nakazujący opuszczenie nieruchomości. Uzyskać go można dopiero po przeprowadzeniu postępowania bądź wydaniu w tym przedmiocie odpowiedniej decyzji, przez organ. 

Przesłanki wszczęcia postępowania o eksmisję.


Wszczęcie  postępowania egzekucyjnego uzależnione jest od zaistnienia przesłanek uwarunkowanych w zapisach Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, Dz. U. 2022 r. poz. 172. 
Klasycznym przykładem zainicjowania postępowania o eksmisję jest eksmisja lokatora z lokalu wynajmowanego przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 13 przywołanego obwieszczenia, inny lokator bądź właściciel wyodrębnionego lokalu w tymże budynku po powzięciu informacji o  najemcy postępującym w sposób  sprzeczny z przyjętymi zasadami oraz zakłócającym mir domowy ma prawo żądania do wypowiedzenia umowy najmu oraz eksmisji problematycznego lokatora.  Równocześnie z eksmisją w wyroku kończącym postępowanie Sąd zobowiązany jest do rozstrzygnięcia o lokalu socjalnym. Podobnie ma się rzecz w przypadku współlokatora postępującego w podobny sposób. Zgodnie z art. 14 Obwieszczenia, eksmisji podlega również małżonek, będący nawet byłym małżonkiem. Innym zaś przykładem, jest eksmisja w myśl przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. 2021 r. poz. 2351. Wówczas stwierdzenie bardzo złego stanu technicznego skutkuje powinnością wydania natychmiast właścicielowi  bądź zarządcy obiektu budowlanego  decyzji uwzględniającej protokół z oględzin dotyczącej nakazu eksmisji z tego obiektu. 
 

Kiedy eksmisja nie może dojść do skutku?


Zagwarantowane w wyroku orzekającym o eksmisji uprawnienie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego również musi zostać skutecznie zrealizowane. Stanowi o tym, przepis art. 16 Obwieszczenia. Brak wskazanego uprzednio lokalu socjalnego decyduje o tym, że w pięciomiesięcznym okresie w dacie od listopada do marca kolejnego roku nie może zostać przeprowadzona eksmisja z lokalu będącego przedmiotem postępowania eksmisyjnego. Aby eksmisja doszła do skutku musi być zapewniony lokal zastępczy, którym jest lokal socjalny. W myśl art. 14 pkt 6 Obwieszczenia nakazuje się opuszczenie lokalu pod warunkiem, iż gmina oferuje lokal, przeznaczony na lokum socjalne.        

Postępowania w przypadku, gdy lokator nie chce opuścić lokalu.


Czasami prawomocny wyrok orzekający o eksmisji z lokalu nie jest wystarczającym do opuszczenia lokalu przez niechcianych lokatorów. W takim przypadku koniecznym jest złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji unormowanego w art. 797 § 1 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. Dz.U.2021.0.1805 tj, do którego załącza się wyrok będący podstawą żądania. Złożenie wniosku uruchamia kolejno procedurę czynności komorniczych.    
Opracował prawnik: Magdalena Rybicka, według stanu prawnego na dzień 2 maja 2022 r.

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem

Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku

Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku

Renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

Renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

Rozwód

Rozwód

Alimenty

Alimenty