<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: item in <b>/home/dgocal/ftp/gocal.eu/cache/templates_c/5aa2de4c5745f1bd5faa3233633ec956bde3f15d_0.file.view.smarty.php</b> on line <b>31</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Trying to get property of non-object in <b>/home/dgocal/ftp/gocal.eu/cache/templates_c/5aa2de4c5745f1bd5faa3233633ec956bde3f15d_0.file.view.smarty.php</b> on line <b>31</b><br />

Odwołanie od decyzji administracyjnej

Podstawą do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej jest kodeksowa zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Odwołanie jest środkiem zaskarżania o charakterze zwyczajnym. Przysługuje ono od nieostatecznej decyzji, którą wydał organ I instancji. Z chwilą wniesienia odwołania rozpoczyna się procedura ponownego rozpatrzenia danej sprawy, tym razem jednak przez organ odwoławczy, którym jest organ wyższego stopnia, czyli II instancji. 
Tym samym kompetencje do rozpoznania danej sprawy przenoszone są na organ wyższego stopnia. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji, która wydana została przez organ I stopnia. 

Odwołanie od decyzji administracyjnej, która została wydana przez organ I instancji przysługuje wyłącznie do jednej instancji. Odwołanie można wnieść tylko w przypadku, gdy decyzja jest nieostateczna. Za rozpatrzenie odwołania odpowiedzialny jest organ wyższej instancji, chyba, że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Postępowanie odwoławcze może być wszczęte wyłącznie wskutek wniesienia odwołania przez podmiot legitymowany, nigdy zaś z urzędu.

Jak podaje ustawodawca „odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję”. Termin wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej to 14 dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej. W przypadku, gdy została ona ogłoszona ustnie, wówczas jest to 14 dni od dnia jej ogłoszenia stronie. 
Potrzebujesz odwołać się od decyzji administracyjnej? Pomogą Ci w tym profesjonalni prawnicy z Kancelarii GOCAL
Opracowała: Magdalena Cheda-Gocał, według stanu prawnego na dzień 07 grudnia 2022 r.

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem

Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku

Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku

Renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

Renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

Rozwód

Rozwód

Alimenty

Alimenty