<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: item in <b>/home/dgocal/ftp/gocal.eu/cache/templates_c/5aa2de4c5745f1bd5faa3233633ec956bde3f15d_0.file.view.smarty.php</b> on line <b>31</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Trying to get property of non-object in <b>/home/dgocal/ftp/gocal.eu/cache/templates_c/5aa2de4c5745f1bd5faa3233633ec956bde3f15d_0.file.view.smarty.php</b> on line <b>31</b><br />

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

W przypadku, gdy decydujemy się na rezygnację z aktualnej posady należy dokonać tego w sposób formalny. Pracownik, który podjął decyzję o odejściu od konkretnego pracodawcy, nie może po prostu przestać pojawiać się w pracy bez narażania się na jakiekolwiek konsekwencje. Nie można zakończyć stosunku pracy bez wypowiedzenia umowy o pracę.
Rozwiązać stosunek pracy można na wiele sposobów np.:
na mocy porozumienia stron,
za wypowiedzeniem z zachowaniem odpowiednich okresów wypowiedzenia (przez każdą ze stron),
bez wypowiedzenia,
z upływem czasu, na który umowa o pracę była zawarta,
z dniem ukończenia pracy, na której wykonanie była zawarta.
Umowa o pracę może być rozwiązana za zgodą stron z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Każda umowa może być rozwiązana w ten sposób za zgodą jednej ze stron. Choć nie jest konieczne zapisywanie formalnej formy umowy, to dla celów dowodowych wskazane jest to zrobić. Uznaje się, że istnieją różne sposoby zakończenia umowy o pracę za porozumieniem stron. Jednym z nich jest samodzielne złożenie wypowiedzenia przez pracownika. Kolejny sposób to podpisanie wspólnego dokumentu o zakończeniu współpracy zarówno przez pracownika, jak i przez przełożonego. Możliwa jest także sytuacja, w której pracodawca oferuje pracownikowi rozwiązanie umowy o pracę, a pracownik taką ofertę przyjmuje. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron można zastosować w dowolnym momencie, nawet wówczas, gdy początkowo tylko jedna ze stron wypowiedziała umowę. 
Wniosek pracownika, który chce rozwiązać umowę o pracą na mocy porozumienia powinien zawierać takie elementy jak miejscowość i datę, dane pracownika, dane pracodawcy, prośbę o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z terminem jej rozwiązania oraz datę i podpis pracownika.
W przypadku, gdy planujesz zakończyć pracę u swojego pracodawcy a nie wiesz, jak to zrobić formalnie zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z Kancelarii Gocal! 
Opracowała: Magdalena Cheda-Gocał, według stanu prawnego na dzień 01 lutego 2023 r.

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem

Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku

Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku

Renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

Renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

Rozwód

Rozwód

Alimenty

Alimenty