<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: item in <b>/home/dgocal/ftp/gocal.eu/cache/templates_c/5aa2de4c5745f1bd5faa3233633ec956bde3f15d_0.file.view.smarty.php</b> on line <b>31</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Trying to get property of non-object in <b>/home/dgocal/ftp/gocal.eu/cache/templates_c/5aa2de4c5745f1bd5faa3233633ec956bde3f15d_0.file.view.smarty.php</b> on line <b>31</b><br />

Separacja

W sytuacji, gdy wspólne życie nie układa się po myśli małżonków często podejmują oni decyzję o rozstaniu. Separacja jest alternatywą dla rozwodu. To rodzaj pośredniego rozwiązania, które nie niesie za sobą tak poważnych skutków jak rozwód. Łatwiejsze jest również wystąpienie i uzyskanie orzeczenia o separacji aniżeli o rozwodzie. 
Separacja jest traktowana jako swego rodzaju „odpoczynek” od małżeństwa. W świetle prawa kobieta i mężczyzna to nadal mąż i żona, ale zyskują oni czas na zastanowienie się co dalej z ich małżeństwem. Bywa, iż okres separacji okazuje się być bardzo pomocny i wiele par uświadamia sobie, że jednak nie potrafią żyć oddzielnie. Podstawowym celem bowiem jest doprowadzenie do zgody małżonków. Często jednak separacja jest pierwszym krokiem w procedurze rozwodowej. 

Separacja jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy partnerzy widzą szansę na odbudowanie swojego związku, ale potrzebują na to czasu. To także dobre rozwiązanie wówczas, gdy jeden z małżonków nie wyraża zgody na rozwód. Aby sąd mógł udzielić rozwodu niezbędna jest bowiem zgoda obojga partnerów na zakończenie ich małżeństwa. Do ustanowienia separacji wystarczy natomiast zgoda jednej ze stron. 
Zdarza się również, że to sąd zarządza separację w przypadku, gdy widzi realną szansę na odbudowanie związku małżeńskiego. Nie nastąpił bowiem zupełny i trwały rozpad związku, co jest warunkiem koniecznym do ustalenia rozwodu. Wówczas zapada decyzja o separacji.

Małżonkowie decydujący się na separację muszą ustalić kilka zasadniczych kwestii, koniecznych tak samo jak w przypadku rozwodu. Mowa tu m.in. o podziale majątku, wysokości alimentów na wspólne dzieli lub współmałżonka, który z rodziców będzie sprawował pełną opiekę nad potomstwem itp. Muszą mieć także świadomość uchylenia wspólnoty małżeńskiej. Z chwilą orzeczenia separacji każdy z małżonków gromadzi środki wyłącznie do majątku osobistego. Wszelkie dobra nabyte po tym czasie nie stanowią wspólnej masy spadkowej. Przykładowo: mieszkanie zakupione przez męża po orzeczonej przez sąd separacji stanowi wyłączną jego własność, do której żona nie posiada żadnych praw, mimo, iż nadal są oni małżeństwem.  Separację w przeciwieństwie do rozwodu (który niesie za sobą rozmaite skutki) można po jakimś czasie znieść. 
Rozważasz separację lub rozwód? Zapraszamy do kontaktu z prawnikami z Naszej Kancelarii.
Opracowała: Magdalena Cheda-Gocał, według stanu prawnego na dzień 01 grudnia 2022 r.

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem

Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku

Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku

Renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

Renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

Rozwód

Rozwód

Alimenty

Alimenty