<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: item in <b>/home/dgocal/ftp/gocal.eu/cache/templates_c/5aa2de4c5745f1bd5faa3233633ec956bde3f15d_0.file.view.smarty.php</b> on line <b>31</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Trying to get property of non-object in <b>/home/dgocal/ftp/gocal.eu/cache/templates_c/5aa2de4c5745f1bd5faa3233633ec956bde3f15d_0.file.view.smarty.php</b> on line <b>31</b><br />

Spadek

Choć powszechnie panuje przekonanie, że spadek to dobra materialne to w świetle prawa definicja ta wygląda nieco inaczej. W terminologii prawniczej bowiem spadkiem określa się wszelkie prawa i obowiązki należące do spadkodawcy w chwili jego śmierci. W drodze dziedziczenia przechodzą one na spadkobierców. Przedmiot spadku zazwyczaj stanowią ruchomości i nieruchomości, obligacje, aktywa, lokaty oraz całość prywatnych rzeczy, które zmarły zgromadził za życia. 
Za nieruchomość uważa się stanowiące odrębny przedmiot grunty oraz budynki trwale z tym gruntem związane, a także części tychże budynków, ale wyłącznie wtedy, gdy na mocy prawa przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Ruchomość natomiast to wszystko to co w świetle prawa cywilnego nie stanowi nieruchomości. Majątkiem natomiast określa się wszelkie aktywa i pasywa majątkowe. Majątkiem mogą być także długi będące pasywami majątkowymi. Majątek zawsze odnosi się do konkretnej osoby lub instytucji, do której należy. 

Spadek po zmarłym mogą otrzymać nie tylko jego bliscy- mogą to być konkretne instytucje lub organizacje, pod warunkiem, że zostały one uwzględnione w testamencie jako spadkobiercy. 

Spadkiem są także prawa i obwiązki spadkodawcy. Muszą one jednak spełniać cztery zasadnicze kryteria: nie są one ściśle powiązane ze spadkodawcą, mają charakter cywilno- prawny, nie przechodzą na inne osoby i mają charakter majątkowy. 
    
W sytuacji, gdy wszystkie osoby uprawnione do spadku po zmarłym są zgodne co do jego podziału wówczas sprawa załatwiana jest w bardzo krótkim czasie. Sytuacja komplikuje się, gdy między spadkobiercami nie ma porozumienia. W takich przypadkach zazwyczaj konieczne jest wniesienie sprawy do sądu cywilnego. Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu spadku po zmarłym? Nie czekaj! Skontaktuj się z prawnikami z Naszej Kancelarii, którzy kompleksowo poprowadzą Twoją sprawę spadkową. 
Opracowała: Magdalena Cheda-Gocał, według stanu prawnego na dzień 07 grudnia 2022 r.

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem

Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku

Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku

Renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

Renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

Rozwód

Rozwód

Alimenty

Alimenty