<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: item in <b>/home/dgocal/ftp/gocal.eu/cache/templates_c/5aa2de4c5745f1bd5faa3233633ec956bde3f15d_0.file.view.smarty.php</b> on line <b>31</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Trying to get property of non-object in <b>/home/dgocal/ftp/gocal.eu/cache/templates_c/5aa2de4c5745f1bd5faa3233633ec956bde3f15d_0.file.view.smarty.php</b> on line <b>31</b><br />

Testament

W ogólnym ujęciu testament to rozporządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Obejmuje on wyłącznie majątek jednego spadkodawcy, więc niemożliwe jest sporządzanie testamentów wspólnych. Testament może być sporządzony wyłącznie przez osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych, czyli taką, która ukończyła 18 lat i nie jest w żaden sposób ubezwłasnowolniona. Podobnie w sytuacji odwołania- nie może zostać ani spisany, ani odwołany przez ustanowionego przedstawiciela danej osoby. Odwołania może dokonać wyłącznie spadkodawca.
Nie każdy testament jest ważny z punktu widzenia prawa. Nieważność stwierdza się wówczas, gdy sporządzony został pod wpływem groźby lub w stanie, w którym spadkodawca nie działał świadomie lub swobodnie. Nieważność stwierdzana jest również wtedy, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu to nie sporządziłby testamentu o takiej konkretnie treści. Odwołanie testamentu może nastąpić m.in. przez sporządzenie jego nowej wersji. 

Testament jest również nieważny w sytuacji, gdy spisano go w obecności osoby, która nie może być świadkiem przy jego sporządzaniu. Do osób tych zalicza się m.in. osoby niewidome, osoby niepotrafiące czytać i pisać, osoby skazane prawomocnym wyrokiem za składanie fałszywych zeznań oraz wszystkie te osoby, dla których przewidziana jest w testamencie jakakolwiek korzyść. 

Wyróżnia się testamenty zwykłe oraz szczególne. Do zwykłych należy testament własnoręczny, czyli taki, który spadkodawca spisuje własnoręcznie; notarialny i allograficzny. Szczególnym rodzajem natomiast jest testament ustny, który sporządzany jest np. w sytuacji, w której istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy.

W Polsce kwestie związane ze spadkiem regulowane są głównie przez kodeks cywilny. Aby testament był ważny musi spełniać kilka konkretnych wymogów.
Chcesz wiedzieć jakich? Skontaktuj się z naszymi prawnikami, którzy udzielą wszelkich wskazówek jak prawidłowo sporządzić testament.
Opracowała: Magdalena Cheda-Gocał, według stanu prawnego na dzień 29 listopada 2022 r.

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem

Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku

Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku

Renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

Renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

Rozwód

Rozwód

Alimenty

Alimenty