<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: item in <b>/home/dgocal/ftp/gocal.eu/cache/templates_c/5aa2de4c5745f1bd5faa3233633ec956bde3f15d_0.file.view.smarty.php</b> on line <b>31</b><br />
<br />
<b>Notice</b>:  Trying to get property of non-object in <b>/home/dgocal/ftp/gocal.eu/cache/templates_c/5aa2de4c5745f1bd5faa3233633ec956bde3f15d_0.file.view.smarty.php</b> on line <b>31</b><br />

Ustalenie a uznanie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa na ogół odbywa się poprzez sąd, na skutek wytoczenia powództwa przez matkę, męża matki, dziecko lub prokuratora. Inaczej niż w przypadku uznania ojcostwa, przyjętego ustalaniu nie ma żadnego granicznego terminu. Można rozpocząć procedurę w dowolnym momencie, również po śmierci dziecka. Pierwszym etapem sądowego ustalania ojcostwa jest wytoczenie powództwa. Konieczne jest sporządzenie odpowiedniego pozwu, który musi zawierać wniosek  o ustalenie ojcostwa. Może on być złożony w pozwie przez ojca lub przez matkę dziecka. 
Jak stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w sytuacji, gdy „nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu”. Jeżeli ojciec złoży przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie o tym, że jest rodzicem dziecka a matka ten fakt potwierdzi, wówczas następuje uznanie ojcostwa. 

Uznanie ojcostwa następuje w urzędzie stanu cywilnego, przed sądem opiekuńczym, w polskim konsulacie (jeśli odbywa się to poza granicami kraju). W sytuacji, gdy zagrożone jest życie matki lub mężczyzny wnioskującego o uznanie ojcostwa wówczas oświadczenie takie może być zaprotokołowane przez notariusza  lub złożone do protokołu wobec burmistrza/prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy. Protokół ten przekazywany jest następnie do urzędu stanu cywilnego. Dziecko może zostać uznane jeszcze w trakcie trwania ciąży. Uznanie powiązane jest z takimi kwestiami jak dziedziczenie, władza rodzicielska, nazwisko dziecka, obowiązek alimentacyjny. 

Potrzebujesz pomocy w sporządzeniu wniosku o ustalenie ojcostwa? Prawnicy z Kancelarii GOCAL pomogą Ci w tym! Zapraszamy do kontaktu.
Opracowała: Magdalena Cheda-Gocał, według stanu prawnego na dzień 16 grudnia 2022 r.

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem

Zadośćuczynienie w związku z wypadkiem

Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku

Zadośćuczynienie w związku ze śmiercią bliskiej osoby w wyniku wypadku

Renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

Renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

Rozwód

Rozwód

Alimenty

Alimenty