Koszt usług prawniczych

Porada prawna od 200 zł

Redagowanie lub analiza umów, dokumentów od 300 zł

Sporządzanie pism, w tym, skarg, czy odwołań od 700 zł

Sporządzanie pozwów i odpowiedzi na pozew od 1200 zł

Wezwanie do zapłaty od 500 zł

Reprezentacja Klienta od 600 zł za termin

Stała obsługa prawna spółki od 10.000 zł miesięcznie

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klientów, wysokość oraz forma wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług prawnych jest każdorazowo ustalana indywidualnie w porozumieniu z Klientem i może być różna w zależności od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz wymaganego nakładu pracy. 
W uzasadnionych przypadkach możliwa jest pomoc Klientowi w uzyskaniu zwolnienia od kosztów sądowych.
W celu wyceny usługi proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Przykładowy cennik wybranych usług prawnych:
 • wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości – od 800 zł
 • wniosek o uwłaszczenie – od 800 zł
 • pozew o ochronę dóbr osobistych – od 1200 zł
 • sporządzenie oświadczenia o odwołaniu darowizny – od 800 zł
 • wniosek o zniesienie współwłasności – od 1000 zł
 • wniosek o zawezwanie do próby ugodowej – od 500 zł
 • wniosek o ustanowienie służebności przesyłu – od 800 zł
 • sporządzenie umowy zlecenia – od 800 zł
 • analiza umowy sprzedaży – od 300 zł 
 • analiza umowy deweloperskiej –  od 500 zł
 • wezwanie do wypłaty odszkodowania / odwołanie / reklamacja – od 600 zł
 • pozew o zapłatę z umowy najmu – od 1200 zł
 • pozew o alimenty – od 1200 zł
 • pozew o zapłatę z faktury – od 1200 zł
 • odpowiedź na pozew w sprawie o zapłatę – od 1200 zł
 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę – od 700 zł
 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – od 500 zł
 • wniosek o dział spadku – od 1000 zł
 • wniosek o wniesienie skargi nadzwyczajnej - od 3000 zł
 • apelacja w sprawie o podział majątku – od 2000 zł
 • odpowiedź na apelację w sprawie o alimenty – od 400 zł
 • poprowadzenie sprawy o rozwód bez orzekania o winie – od 2000 zł
 • poprowadzenie sprawy o rozwód z orzeczeniem winy – od 3000 zł
 • założenie spółki z o.o. – od 2500 zł
 • poprowadzenie sprawy o uwłaszczenie – od 2500 zł
 • poprowadzenie sprawy o odszkodowanie / zadośćuczynienie – od 30 % przyznanych świadczeń za pośrednictwem kancelarii.

Wynagrodzenie za poprowadzenie sprawy, może zostać także ustalane w wysokości zależnej od wartości przedmiotu sporu. Dotyczy to przykładowo spraw: o zapłatę, dział spadku, podział majątku wspólnego, czy zasiedzenia. Wynagrodzenie ustala się zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.
Podane ceny usług prawnych są podane w kwocie netto, mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2022 poz. 1360)
Kontakt z nami  

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.