Świadczenie powypadkowe
kancelaria odszkodowawcza / odszkodowanie / zadośćuczynienie / renta

Nie wiesz czy kwota odszkodowania / zadośćuczynienia jakią Ci wypłaciło Ci Towarzystwo Ubezpieczeń jest właściwa? Chcesz to sprawdzić?


Świadczenia powypadkowe to odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta, które mogą być przyznane osobom poszkodowanym w wyniku wypadku lub ich osobom bliskim jeśli wypadek miał skutek śmiertelny. Poniżej przedstawiamy kilka rodzajów świadczeń powypadkowych:

Odszkodowanie za straty materialne związane z wypadkiem: Jest to forma odszkodowania przyznawanego osobom, które poniosły straty materialne w wypadku lub związane z wypadkiem. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od wartości powstałej szkody. Ma na celu rekompensatę poniesionych strat w tym utraty zarobków oraz kosztów związanych z rehabilitacją i leczeniem.
Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji: Osoby poszkodowane mają prawo do zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, terapii i innych związanych z wypadkiem usług medycznych. Koszty mogą obejmować wizyty u lekarza, badania diagnostyczne, zabiegi chirurgiczne, leki, sprzęt rehabilitacyjny i inne wydatki związane z powrotem do zdrowia.
Świadczenia z tytułu utraconych zarobków: W przypadku, gdy osoba poszkodowana nie może pracować lub straciła zarobki w wyniku wypadku, może przysługiwać jej świadczenie z tytułu utraconych zarobków. Wysokość świadczenia może być ustalana na podstawie utraconych dochodów i możliwości podjęcia pracy.

Zadośćuczynienie za doznane cierpienia i ból:  świadczenia zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu i trwałości obrażeń. Osoby poszkodowane mają prawo do zadośćuczynienia  za doznane cierpienia i ból wynikające z wypadku. Należy to jednak udokumentować w odpowiedni sposób. Wysokość zadośćuczynienia jest ustalana na podstawie rodzaju uszczerbku na zdrowiu, w zależności od czasu jego występowania, może być ustalana na podstawie skali bólu, trwałości cierpień i innych czynników.

Renta, czyli świadczenia z tytułu niezdolności do pracy: Jeśli w wyniku wypadku doszło do trwałej niezdolności do pracy, można ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wysokość renty zależy od stopnia niezdolności do pracy i innych czynników.

Kancelaria pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach oraz osobom bliskim śmiertelnej ofierze wypadku w uzyskiwaniu należnych z punktu widzenia prawa świadczeń w postaci odszkodowania i zadośćuczynienia.
Zdajemy sobie sprawę, że żadne środki finansowe nie przywrócą sprawności fizycznej, zdrowia a tym bardziej życia, niemniej wielu Naszym Klientom pomogły w dalszym funkcjonowaniu.
Zależnie od zdarzenia najczęściej środki pozyskujemy z polis ubezpieczeniowych OC sprawcy / obiektu / samochodu / zarządcy drogi / gospodarstwa rolnego itp.
Uprawnionymi do uzyskania zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej wskutek wypadku są osoby takie jak: rodzice, rodzeństwo, mąż, żona, konkubent, konkubina, dzieci, wnuki.

Świadczenia w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia, renty mają na celu naprawienie, poprzez rekompensatę pieniężną, szkody majątkowej i niemajątkowej wyrażającej się krzywdą w postaci cierpień fizycznych i psychicznych. Mają charakter kompensacyjny i tym samym ich wysokość musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość.
 
Formularz zgłoszeniowy Miałeś/aś wypadek? Straciłeś/aś bliską osobę w wypadku?
Towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce wypłacić odszkodowania?
Zostało wypłacone odszkodowanie - prawdopodobnie jest zaniżone.
Skorzystaj z profesjonalnej pomocy, która w konsekwencji jest zawsze dla Ciebie opłacalna :

 

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.