Oferta
ZAKRES USŁUG: Obrażenia ciała / Wypadek śmiertelny / Szkoda na pojeździe / Wypadek w rolnictwie / Wypadek w pracy / Potknięcie / Poślizgnięcie / Błąd medyczny

Uzyskujemy wysokie świadczenia w przypadkach:

 • śmierci bliskiej osoby wskutek wypadku
 • szkód osobowych i majątkowych podczas wypadków:
  • komunikacyjnych
  • przy pracy
  • w gospodarstwie rolnym
  • w miejscu publicznym 
  • oraz na skutek klęsk żywiołowych. 


Pomagamy w ustaleniu odpowiedzialności za  szkody powstałe w wyniku zaniedbań :

 • właściciela lub zarządcy drogi / chodnika (dziury, przewrócone drzewo, zniszczona nawierzchnia, plama oleju, itp.) 
 • wykonawcy robót drogowych (wadliwa sygnalizacja, gres powodujący szkody, nieoznaczone miejsca niebezpieczne).


Zajmujemy się przypadkami gdzie:

 • zaniżone jest odszkodowanie za koszty naprawy  np. wymuszanie użycia części zamiennych i zaniżenie kosztów naprawy przy likwidacji szkody z polisy OC,
 • ubezpieczyciel odmawia pokrycia kosztów holowania i parkingu,
 • rozliczana jest szkoda całkowita - zaniżenie wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu.


W przypadku obsługi roszczeń związanych ze szkodami rzeczowymi i majątkowymi oferujemy:

 • pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody,
 • pomoc rzeczoznawców dla weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń,
 • ocenę wysokości szkody przez rzeczoznawców z zakresu wyceny nieruchomości, budownictwa, majątkowych, pożarnictwa etc. wpisanych na listy biegłych sądowych,
 • analizę treści umowy ubezpieczenia,
 • zwrot poniesionych kosztów naprawy,
 • zwrot kosztów holowania, parkowania, auta zastępczego.
 

Osoby, którym zostało już wpłacone odszkodowanie prosimy o kontakt, ponieważ najprawdopodobniej otrzymały tylko część tego co możemy dla nich uzyskać.
Po analizie przesłanych dokumentów podejmujemy się prowadzenia sprawy nawet z odległej przeszłości.

Formularz zgłoszeniowy Miałeś/aś wypadek? Straciłeś/aś bliską osobę w wypadku?
Towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce wypłacić odszkodowania?
Zostało wypłacone odszkodowanie - prawdopodobnie jest zaniżone.
Skorzystaj z profesjonalnej pomocy, która w konsekwencji jest zawsze dla Ciebie opłacalna :

 

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.