Pomoc frankowiczom
kancelaria frankowa / sankcja kredytu darmowego / unieważnienie umowy o kredyt we frankach szwajcarskich

Sądownie unieważniamy umowy z bankami o kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich: 

1. W przypadku spłaty łącznie  wyższej kwoty środków niż wypłacił bank, odda on Tobie pieniądze.
2. W przypadku niedopłaty do kwoty wypłaconej przez bank, zwracasz bankowi tylko tyle środków ile Tobie wypłacił i ani grosza więcej.


Masz kredyt we frankach szwajcarskich? 

W związku ze stosowaniem przez banki w umowach o kredyt we frankach szwajcarskich klauzul abuzywnych i innych niedozwolonych prawnie praktyk, świadczymy kompleksową pomoc dla frankowiczów. Analizujemy umowy bankowe. Oszacujemy wartość nadpłaconych środków. Zabezpieczamy roszczenie przerywając bieg przedawnienia. Zapewniamy Naszym Klientom reprezentowanie na etapie przedsądowym i sądowym. Inicjujemy postępowanie sądowe w którym występujemy przeciwko bankowi w sporze o unieważnienie umowy o kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich gdzie podnosimy:
  • nieważność umowy w oparciu o jej sprzeczność z prawem bankowym;
  • nieważność umowy z powodu jej sprzeczności z prawem cywilnym;
  • sprzeczność indeksacji z naturą umowy kredytu;
  • sprzeczność z zasadami współżycia społecznego;
  • brak określoności świadczenia;
  • wbudowanie w umowę instrumentu finansowego;
  • błąd w zakresie całkowitego kosztu kredytu oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania;
  • nieuczciwość całego mechanizmu indeksacji a nie tylko tabel kursowych (brak określenia zasad ustalania kursów oraz jednostronne ryzyko kursowe w świetle braku rzetelnej informacji o ryzyku);
  • najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Na czas trwania sporu sądowego wnosimy o zabezpieczenie w postaci wstrzymania spłat rat kredytu. W wyniku sądowego unieważnienia umowy o kredyt, bankowi należy się jedynie kwota środków jaką wypłacił. Wszystkie nadpłacone środki wracają do Klienta. 
Nasza kancelaria chroni przed roszczeniami banku w postaci pozwu o bezumowne korzystanie z kapitału. Egzekwujemy dokument pozwalający wykreślić bank z hipoteki. 

 
Przyjmujemy do prowadzenia sprawy kredytów we frankach szwajcarskich także już spłaconych.
Kontakt z nami  

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.