Prawo administracyjne
QUIS CUSTODIET IPSOS CUSTODES – Kto upilnuje samych strażników?

1. Obsługa organów administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego.
2. Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych i skarg do sądów administracyjnych.
3. Prawo budowlane.
4. Sprawy związane z wywłaszczeniem nieruchomości.
5. Sprawy związane z planem zagospodarowania przestrzennego.
6. Prawo zamówień publicznych.
Kontakt z nami  

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.