Prawo karne i wykroczeń
NEMO AUDIATUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS – powołujący się na własny występek nie będzie wysłuchany

1. Obrona w sprawach wykroczeń, przestępstw.
2. Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia. 
3. Występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
4. Pomoc osobom poszkodowanym na skutek przestępstw.
Kontakt z nami  

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.