Świadczenie powypadkowe
odszkodowanie / zadośćuczynienie / renta

Nie wiesz czy środki finansowe jakie Ci przyznano są nie są zbyt niskie? Chcesz wiedzieć jaka kwota jest właściwa?


Świadczenia powypadkowe to rodzaj odszkodowania lub innych świadczeń takich jak zadośćuczynienie i renta, które mogą być przyznane osobom poszkodowanym w wyniku wypadku lub ich osobom bliskim jeśli wypadek miał skutek śmiertelny. Poniżej przedstawiamy kilka rodzajów świadczeń powypadkowych:

Odszkodowanie za straty materialne związane z wypadkiem: Jest to forma odszkodowania przyznawanego osobom, które poniosły straty materialne w wypadku lub związane z wypadkiem. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od wartości powstałej szkody. Ma na celu rekompensatę poniesionych strat w tym utraty zarobków oraz kosztów związanych z rehabilitacją i leczeniem.
Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji: Osoby poszkodowane mają prawo do zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, terapii i innych związanych z wypadkiem usług medycznych. Koszty mogą obejmować wizyty u lekarza, badania diagnostyczne, zabiegi chirurgiczne, leki, sprzęt rehabilitacyjny i inne wydatki związane z powrotem do zdrowia.
Świadczenia z tytułu utraconych zarobków: W przypadku, gdy osoba poszkodowana nie może pracować lub straciła zarobki w wyniku wypadku, może przysługiwać jej świadczenie z tytułu utraconych zarobków. Wysokość świadczenia może być ustalana na podstawie utraconych dochodów i możliwości podjęcia pracy.

Zadośćuczynienie za doznane cierpienia i ból:  świadczenia zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu i trwałości obrażeń. Osoby poszkodowane mają prawo do zadośćuczynienia  za doznane cierpienia i ból wynikające z wypadku. Należy to jednak udokumentować w odpowiedni sposób. Wysokość zadośćuczynienia jest ustalana na podstawie rodzaju uszczerbku na zdrowiu, w zależności od czasu jego występowania, może być ustalana na podstawie skali bólu, trwałości cierpień i innych czynników.

Renta, czyli świadczenia z tytułu niezdolności do pracy: Jeśli w wyniku wypadku doszło do trwałej niezdolności do pracy, można ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wysokość renty zależy od stopnia niezdolności do pracy i innych czynników.

Kancelaria pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach oraz osobom bliskim śmiertelnej ofierze wypadku w uzyskiwaniu należnych z punktu widzenia prawa świadczeń w postaci odszkodowania i zadośćuczynienia.
Zdajemy sobie sprawę, że żadne środki finansowe nie przywrócą sprawności fizycznej, zdrowia a tym bardziej życia, niemniej wielu Naszym Klientom pomogły w dalszym funkcjonowaniu.
Zależnie od zdarzenia najczęściej środki pozyskujemy z polis ubezpieczeniowych OC sprawcy / obiektu / samochodu / zarządcy drogi / gospodarstwa rolnego itp.
Uprawnionymi do uzyskania zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej wskutek wypadku są osoby takie jak: rodzice, rodzeństwo, mąż, żona, konkubent, konkubina, dzieci, wnuki.

Świadczenia w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia, renty mają na celu naprawienie, poprzez rekompensatę pieniężną, szkody majątkowej i niemajątkowej wyrażającej się krzywdą w postaci cierpień fizycznych i psychicznych. Mają charakter kompensacyjny i tym samym ich wysokość musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość, którą Nasi Klienci uzyskują dzięki powierzeniu swojej sprawy do prowadzenia wyspecjalizowanej Kancelarii Gocal w zamian za prowizję od uzyskanych środków.

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.
Zachęcamy do kontaktu.
Formularz zgłoszeniowy Miałeś/aś wypadek? Straciłeś/aś bliską osobę w wypadku?
Towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce wypłacić odszkodowania?
Zostało wypłacone odszkodowanie - prawdopodobnie jest zaniżone.
Skorzystaj z profesjonalnej pomocy, która w konsekwencji jest zawsze dla Ciebie opłacalna :

 

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi Klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest GOCAL Dariusz Gocał z siedzibą w Jędrzejowie (28-300) przy ul. 11 Listopada 45. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Wypełnienie formularza i jego wysłanie jest dobrowolne oraz oznacza zgodę na przetworzenie danych zgodnie z powyższymi warunkami.